таракташская тропа

Живописная тропа на плато Ай-Петри из Ялты мимо водопада Учан-Су.
61668
23